http://img203.imageshack.us/img203/7495/hoanguyenhue7.jpgBài hát: Đón Xuân
Trình bày: Lương Bích Hữu