http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/NiemHyvong.jpgJPT - Chị Maria Vân Anh mới gia nhập đạo hôm thứ bảy 19.02.2011, là con út trong gia đình lương giáo, xin quý độc giả hiệp ý cầu nguyện cho chị bền đỗ trong ơn gọi làm Kitô hữu, xin cám ơn mọi người ... - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - -

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/P1010211.jpg