Trên trang gxdaminh đã từng có slides kèm với âm thanh “Về nguồn Giáo hội Việt Nam”, chính xác là một dạng lược sử Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên cũng khó dùng vì phải tải cả hai files “ghvn_luocsu.pps” và “thuyetminh.mp3” xuống. Do yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi xin chuyển qua dạng clips phim cho đễ sử dụng. Xin nói lại, slides được dựng dựa theo một bài nói chuyện trong mùa chay, nên có vài chi tiết thay đổi nhỏ sau này. Thí dụ như trong clips nói số giám mục Việt Nam là 103, còn văn bản viết vào tháng 7.2010, đã là 104 vị.


Về nguồn Giáo hội Việt Nam


Trên trang gxdaminh đã từng có slides kèm với âm thanh “Về nguồn Giáo hội Việt Nam”, chính xác là một dạng lược sử Giáo hội Việt Nam.

Tuy nhiên cũng khó dùng vì phải tải cả hai files “ghvn_luocsu.pps” và “thuyetminh.mp3” xuống. Do yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi xin chuyển qua dạng clips phim cho đễ sử dụng.

Xin nói lại, slides được dựng dựa theo một bài nói chuyện trong mùa chay, nên có vài chi tiết thay đổi nhỏ sau này. Thí dụ như trong clips nói số giám mục Việt Nam là 103, còn văn bản viết vào tháng 7.2010, đã là 104 vị.

Hy vọng đáp ứng được nhu cầu của nhiều người.

Nguồn: Gxdaminh