http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/cdthgia04.jpgNhân dịp bổn mạng và kỷ niệm 10 năm thành lập Ca đoàn Thánh Gia. Trân trọng kính mời : Quý Cha Quý Tu Sĩ và Cộng Đoàn đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g00 chủ nhật 26.12.2010 tại Thánh đường Gx Đaminh Ba Chuông. Sau Thánh lễ, xin Quý Khách mời cùng tham dự buổi liên hoan tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo xứ. Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ cho Ca đoàn trên con đường phục vụ.

Thiệp bổn mạng ca đoàn Thánh Gia và Chúa Hài Đồng

http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/cd_haidong09a.jpg
http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/thiep_haidong1.jpg
http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/cdthgia04.jpg
http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/thiep_thanhgia2.jpg
http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/thiep_thanhgia1.jpg