http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/tet_vs09.jpgHoàn tất cuộc thăm viếng người cao tuổi và các bệnh nhân, chiều thứ sáu 28.01.2011, cha chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã đến thăm quý ông bà thuộc giáo họ thánh Vinhsơn. Cùng đồng hành trong chuyến đi là bốn vị ban điều hành giáo họ Vinhsơn, các ông Nguyễn Thành Vĩnh, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Thế Định, và cô Maria Lê Thị Phương Thảo. Nhân tiện các ông trưởng các giáo họ Giuse, Gioan và Martinô hướng dẫn cha xứ đến thăm những người còn sót lại thuộc các giáo họ này. Dầu sao vẫn có trường hợp đã đến tận nhà phải gửi quà qua gia đình. Như ông Phêrô Nguyễn Văn Trọn, Bà Maria Nguyễn Thị Én, Bà Maria Đoàn Thị Đặng ...


Ông cố Giuse Lê văn PhánÔng Giuse Nguyễn Công Phát


Cụ Ông Giuse Đặng Văn Sự


Gia đình Bà Hồ Thị Nhạn


Ông Phanxicô X. Nguyễn Văn Phước


Bà Maria Nguyễn Thị Thuyết


Ông Antôn Nguyễn Văn Sản


Bà Maria Đỗ Ngọc Diệp và Cô Anna Vũ Mộng Anh


Bà Cố Maria Nguyễn Thị An


Cụ Ông Phêrô Phan Đức Tại


Bà Maria Nguyễn Thị Thân


Chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh


Bà Maria Nguyễn Thị Vinh


Bà Agnes Nguyễn Thị Kim Đính

Thuộc các giáo họ khác


Cụ Inê Nguyễn Thị Hoa (Mẹ ông Cần - họ Giuse)Ông Bà Giuse Hoàng Thái (họ Giuse)


Bà Maria Nguyễn Thị Nhành (họ Giuse)


Ông Giuse Nguyễn văn Tú (họ Giuse)


Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Dũng (họ Gioan)


Cụ bà Maria Nguyễn Thị Đượm (họ Martinô)