Mùa Xuân vẫn là cơ hội thuận tiện để gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng, cũng như năm trước, cha Bề trên chánh Xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã xuất hành thăm viếng các bệnh nhân trong giáo xứ. Chiều thứ ba 24.01.2011, với sự hỗ trợ của Hội đồng mục vụ và ban điều hành giáo họ, cha đến thăm 20 bệnh nhân thuộc hai giáo họ Gioan và Giuse. Chuyến đi hôm nay dưới sự hướng dẫn của ban phục vụ hai giáo họ, đó là các ông : Gioan Lê Cần, Bêđa Huỳnh Ngọc Sơn, Giuse Nguyễn Văn Khản, Martinô Nguyễn Văn Thuận, Đaminh Trần Văn Ngọc, và Giuse Trương Anh Dũng

Xin được gửi đến một số hình ảnh cuộc thăm viếng, để cộng đoàn cùng hiệp thông.


Bà Maria Đinh Thị Đậu
Bà cố Sơ Thanh Uyên, MTG Đà Lạt


Bà Maria Ngô Thị Quý


Bà Maria Nguyễn Thị Thục


Bà Maria Nguyễn Thị Thanh


Bà Maria Lê Thị Ni


Bà Maria Nguyễn Thị Dung


Bà Maria Huỳnh Thị Bốn


Bà Maria Nguyễn Thị Son


Ông Anphong Trần Văn Vỹ


Bà Maria Nguyễn Thị Nhạc


Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hiên


Ông Giuse Nguyễn Văn Trung (con bà Hiên)


Bà Lucia Trần Minh Phước (Bà Trinh)
Bà Phan Thị Mao


Ông Ôn Sanh


Bà Maria Nguyễn Thúy Đào
Ảnh: Gioan Lê Cần