http://hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Full_425562.JPGHòa chung niềm vui với toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (năm thứ 46 kể từ khi thiết lập); với sự kiện bế mạc Năm Thánh 2010 của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn vào hồi 9g30 ngày 1 tháng 1 năm 2011, tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá giáo phận Orange - là giáo phận kết nghĩa với Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý cha trong linh mục đoàn, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo phận.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Phêrô có lời chúc mừng đầu năm tới toàn thể cộng đoàn. Ngài chúc mọi người dồi dào ơn Chúa, chu toàn mọi việc trong ơn gọi, nhiệm vụ của mình theo thánh ý Thiên Chúa. Ngài cũng không quên nhắc mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì bao nhiêu hồng ân Ngài đã ban, nhất là trong dịp Năm Thánh vừa qua. Ngài nói: Năm Thánh bế mạc lại mở ra cho chúng ta một thời kỳ mới, thời kỳ đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức để thực hiện những gì mà Thiên Chúa đã ban ơn, soi sáng, hướng dẫn chúng ta trong suốt Năm Thánh vừa qua…

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục khởi đi từ niềm vui của ngày thứ tám trong tuần Bát nhật Giáng Sinh, trước kia gọi là Lễ Đặt Tên. GIÊSU là một Danh thần linh, Danh duy nhất mang lại ơn cứu độ, và từ nay mọi người có thể kêu cầu Danh của Người, bởi vì qua việc Nhập Thể, chính Người đã tự kết hợp với tất cả mọi người.

Ngày đầu năm còn là ngày thế giới hướng về hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình nên Giáo Hội đặt Đức Maria là Nữ Vương ban sự bình an vì người là thân mẫu của Đức Giêsu, Hoàng Tử hòa bình.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với Đức cha Đaminh Mai Thánh Lương và Đức Cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh đã ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong dịp ngày đầu năm 2011.

Đình Sơn