http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/pray1110.jpgHồi Tâm là dụng cụ để chúng ta khám phá ra cách thức Chúa đã hiện diện trong chúng ta và chúng ta đã đáp ứng với sự hiện diện của Chúa trong ngày ra sao. Thánh I-nhã tin rằng lối thực tập này tối quan trọng, và trong trường hợp không thể có một buổi cầu nguyện chính thức, Thánh I-nhã nhấn mạnh rằng cuộc hồi tâm sẽ giúp cho chúng ta duy trì được sự nối kết cần thiết của chúng ta với Chúa.

Phương thức cầu nguyện (3/3)

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/pray1110.jpgCác Thực Tập Linh Thao và Hướng Dẫn Khác

1. Hồi Tâm "Giavê, Ngài xem xét con và Ngài hiểu biết con." (Thánh Vịnh 139:1).

Hồi Tâm là dụng cụ để chúng ta khám phá ra cách thức Chúa đã hiện diện trong chúng ta và chúng ta đã đáp ứng với sự hiện diện của Chúa trong ngày ra sao.

Thánh I-nhã tin rằng lối thực tập này tối quan trọng, và trong trường hợp không thể có một buổi cầu nguyện chính thức, Thánh I-nhã nhấn mạnh rằng cuộc hồi tâm sẽ giúp cho chúng ta duy trì được sự nối kết cần thiết của chúng ta với Chúa.

Hồi tâm không được nhầm lẫn với sự xét mình khi người thống hối lo nghĩ đến những sai lầm và thất bại của mình. Hồi tâm là một sự tìm kiếm để biết Chúa hiện diện ra sao trong các biến cố, trường hợp và cảm xúc của cuộc sông hằng ngày của chúng ta.

Kiểm điểm cầu nguyện đối với buổi cầu nguyện cũng như việc hồi tâm so với cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Thực tập hồi tâm một cách có kỵ luật sẽ ảnh hưởng đến sự tổng hợp quân bằng cần thiết cho sự tăng trưởng trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa và với mọi người.

Phương pháp này phản ảnh "tác động mạnh mẽ của tình yêu cá nhân: những gì chúng ta luôn luôn muốn nói với một người chúng ta thật lòng yêu thương theo thứ tự chúng ta muốn nói. Cám ơn người.. Xin giúp con... Con yêu người... Con xin lỗi người... Xin hãy đến với con."

Phương Pháp

Kinh nguyện sau đây được đề nghị để dùng cho phút hồi tâm và có thể dùng chung với cầu nguyện bằng nhật ký.
1. Lạy Chúa là Cha của con, con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Tất cả mọi sự đều là quà tặng của Chúa. Tất cả đều là quà tặng. Con xin cảm tạ Chúa và ca ngợi Chúa về những quà tặng trong ngày hôm nay...
2. Lạy Chúa, con tin rằng Chúa hằng làm việc để giúp con tìm hiểu con. Xin cho con nhận thức sâu xa hơn rằng Chúa đang hướng dẫn và tác tạo đời sống con, cũng như cho con được nhạy cảm hơn để ý thức những trở ngại con đang gây ra cho Chúa trên đường Chúa đi.
3. Lạy Chúa, Chúa đã hiện diện trong đời sống con ngày hôm nay. Xin ở gần con, bây giờ, trong khi con đang suy niệm về sự hiện diện của Ngài trong các biến cố của ngày hôm nay...
sự hiện diện của Chúa trong các cảm xúc của con ngày hôm nay...
lời Chúa gọi con...
lời con đáp trả Chúa..
4. Lạy Cha, con xin Cha nhân từ tha thứ và chữa trị cho con. Biến cố đặc biệt của ngày hôm nay mà con muốn được chữa trị nhiều nhất là...
5. Xin cho con được tràn đầy hy vọng và một niềm tin vững vàng vào tình yêu của Chúa, con trông cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của Chúa, và con xác nhận rằng... (Nói lên những ơn lành chúng ta ước muốn và cần thiết nhất; tin tưởng rằng Chúa mong muốn ban cho chúng ta quà tặng ấy.)

2. Chia Sẻ Đức Tin

"Ở đâu có hai hay ba người họp mặt, Ta sẽ ở đó với họ" (Matthêu 18:20).

Trong sự cấu tạo một cộng đồng điều cần thiết là mọi thành phần phải liên lạc mật thiết với nhau về những vấn đề căn bản của đời sống họ. Đối với các Kitô hữu, đây là chia sẻ đức tin, và là một cách để phụ giúp cho việc cầu nguyện một mình.

Một nhóm chia sẻ đức tin không phải là một nhóm hội thảo, không phải là một buổi họp mặt. Các thành phần không đến với nhau để chia sẻ những nhận thức về trí tuệ hay thần học. Mục đích của chia sẻ đức tin cũng phải là để hoàn tất một trách vụ đã được ân định trước.

Mục đích của chia sẻ đức tin là để nghe và để được mở lòng cho Chúa trong khi Chúa tiếp tục bày tỏ mình trong cộng đồng Giáo Hội được biểu tượng qua nhóm nhỏ đã đến với nhau vì danh người. Kết quả của chia sẻ đức tin là sự xây dựng Giáo Hội, là Thân Thể của Chúa Kitô (Epheso 4:12).

Phương thức chia sẻ đức tin là đọc và suy niệm với nhau về lời Chúa. Chia sẻ đức tin mời gọi chúng ta chia sẻ với nhau trọng tâm sâu xa của chúng ta, ý nghĩa của sự kiện được làm một kẻ đi theo Chúa trong thế giới ngày nay. Thực sự chia sẻ đức tin là đến để cùng yêu thương nhau trong Chúa Kitô mà Thần Trí là mãnh lực liên kết của nhóm.

Một hình ảnh của một nhóm chia sẻ đức tin là một hồ nước trong đó các viên sỏi được ném vào. Nhóm nhỏ ngồi thành vòng tròn như ngồi quanh hồ nước. Như một viên sỏi được thả nhẹ nhàng vào nước, mỗi viên tạo nên một phản ảnh của lời Chúa. Trong yên lặng của sự chia sẻ, mỗi lời hiến dâng đều được nhận lãnh. Trong khi mặt nước sao động với những đợt sóng hình tròn đồng tâm lan rộng về phía bờ hồ, những câu nói cũng vậy, được bành trướng để bao trùm, trong tình yêu, mỗi thành phần của nhóm ngồi theo hình tròn.

Phương Pháp

Một nhóm bảy người tụ họp nhau ở một chỗ vào giờ đã định trước.
1. Trưởng nhóm khai mạc và mời gọi mọi người thinh lặng để cầu xin cho có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.
2. Trưởng nhóm kết thúc phần cầu nguyện trong thinh lặng của nhóm bằng một lời nguyện đã chuẩn bị trước hay ứng khẩu.
3. Một nhóm viên đã được chỉ định trước đọc một đoạn Thánh Kinh đã lựa chọn trước và nhóm viên đã có thì giờ để cầu nguyện với đoạn này một mình.
4. Một thời gian im lặng theo sau mỗi lần đọc Thánh Kinh.
5. Trưởng nhóm mời mọi người chia sẻ một câu hay một chữ trong đoạn Thánh Kinh.
6. Một nhóm viên khác đọc lại đoạn Thánh Kinh; theo sau bởi một thời gian im lặng khác.
7. Trưởng nhóm mời các nhóm viên muốn chia sẻ về đoạn này đã có tác động gì với cá nhân họ, thí dụ, khích lệ, an ủi, mời gọi, v. v.
8. Một lần nữa đoạn sách đượcc đọc lại.
9. Các nhóm viên được mời gọi để cầu nguyện ứng khẩu với Chúa.
10. Trưởng nhóm kết thúc buổi cầu nguyện bằng một lời nguyện, bằng phép lành, bằng kinh Lạy Cha, hay một bài Thánh ca.
11. Trước khi nhóm giải tán, đoạn sách được lựa chọn cho buổi họp sau được ấn định.

3. Vai Trò của sự Tưởng Tượng trong việc Cầu Nguyện

Tưởng tượng là khả năng ghi nhớ và gợi lại có thể giúp cho chúng ta trở lại những kinh nghiệm trong quá khứ và để tạo dựng nên tương lai. Qua các hình ảnh chúng ta có thể đạt được trọng tâm của bản thể chúng ta là ai, và tạo nên sự sống và ý nghĩa cho những tầng lớp sâu xa nhất của bản thể con người chúng ta.

Việc sử dụng các hình ảnh quan trọng cho sự phát triển tâm lý và tâm thần chúng ta. Các hình ảnh gợi lên cùng một lúc nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau và do đó là biểu tượng của thật tế sâu xa của chúng ta.

Qua việc sử dụng khéo léo việc tưởng tượng, chúng ta có thể giải tỏa các tiềm năng được che dấu.

Khi sức tưởng tượng hoạt động trong lúc cầu nguyện, và được kèm theo một thái độ tin tưởng, chúng ta tựcởi mở cho quyền năng và mầu nhiệm của sự hiện diện cải tạo của Chúa hoạt động trong chúng ta.

Vì phần lớn Thánh Kinh là một tổng hợp các câu chuyện đầy những hình ảnh gợi cảm xúc, việc sử dụng trí tưởng tượng khi cầu nguyện bằng Thánh Kinh rất là xúc tích. Qua những hình ảnh của Thánh Kinh, chúng ta vượt qua sự thật của lịch sử để khám phá chân lý của mầu nhiệm của lời Chúa trong đời sống chúng ta.

4. Cách đối phó với sự chia trí

Điều quan trọng là không được chú ý quá nhiều hay bị nản chí vì sự chia trí trong khi cầu nguyện. Chỉ cần bỏ nó qua một bên và trở về tài liệu cầu nguyện. Nếu sự chia trí cứ tiếp diễn, có thể là một sự kêu gọi phải lo lắng đến mục tiêu của sự chia trí. Thí dụ, có thể đó là một vấn đề chưa được giải quyết sẽ cứ tiếp tục được gợi đến cho đến khi nào vấn đề đó được giải quyết thỏa đáng.

Nguồn: Cộng Đoàn Đồng Hành