http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/9dde3e15.jpgXưa có một người mù lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện bằng câu: "Nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con". Một hôm, người ta dẫn ông đến mộ của thánh Thomas thành Cantobery để xin Thánh nhân làm phép lạ chữa lành đôi mắt. Ông được nhận lời, đôi mắt vụt sáng lên ngay. Nhưng sau những giây phút vui mừng sung sướng, ông chợt nhớ mình quên kết thúc lời cầu nguyện bằng câu thường lệ: "Nếu điều đó có lợi ích cho phần rỗi của con"nên ông vội vàng trở lại trước phần mộ của thánh Thomas xin được hóa mù trở lại nếu điều đó có ích cho phần rỗi của ông hơn là được sáng mắt;

Đôi mắt ông lại hóa nên mù như trước, nhưng đời ông từ đó nên thánh thiện.