http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/prayinghands2.jpgNgười ta thường thấy một nông dân xứ Ars, mỗi ngày trước khi ra đồng, đều ghé đứng vào cuối nhà thờ cầu nguyện giây lát rồi mới đi cày. Khi trở về ông cũng ghé vào nhà thờ cầu nguyện như vậy. Ai cũng để ý và cảm phục. Một hôm có người hỏi: "Ngày ngày ông ghé vào nhà thờ mấy bận để làm gì thế?". Lão nông dân trả lời cách đơn sơ mà đầy ý nghĩa: "Tôi bàn chuyện với Chúa và Chúa bàn chuyện với tôi". Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là Cha, chứ không phải là giờ làm bài, là gìờ của quả tim chứ không phải là giờ luận lý .Đừng nặn óc bóp trán để trình bày với Chúa.

Nguồn: Ngọn nến nhỏ