Sáng 03-12-2010 vừa qua, tại nhà thờ Chính tòa Nha Trang, đã diễn ra Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 9 thầy và chức phó tế cho 2 thầy. Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục Nha trang và gần 200 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra còn sự hiện diện của gần 1.000 giáo dân và thân nhân của các tân chức.

Giáo phận Nha Trang: Lễ Truyền chức linh mục và phó tế

Sáng 03-12-2010 vừa qua, tại nhà thờ Chính tòa Nha Trang, đã diễn ra Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 9 thầy và chức phó tế cho 2 thầy.

Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục Nha trang và gần 200 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra còn sự hiện diện của gần 1.000 giáo dân và thân nhân của các tân chức.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse căn dặn các tân linh mục: “Người linh mục là muối ướp cho đời, điều đó không chỉ là một niềm vinh dự mà còn có cả nước mắt, đau thương của đời sống. Người linh mục không đứng ngoài cuộc sống, không như người bàng quan. Như muối ướp cho đời, người linh mục phải hiệp thông với nỗi thống khổ của nhân loại, chia vui sẻ buồn với nhân loại. Hơn nữa muối còn được hiểu là lề luật của Thiên Chúa, người linh mục phải trở nên gương sáng của lề luật Thiên Chúa ở giữa con người. Người linh mục phải trở nên một mầu nhiệm của tình yêu để đem sự hiệp nhất và bình an đến cho con người. “Thiên Chúa là ánh sáng thế gian”. Người linh mục còn là sự sáng thế gian. Sáng trong đời sống một cách cụ thể, chiếu ánh sáng của Thiên Chúa và chiếu tỏa khuôn mặt của Thiên Chúa trong đời sống của mình, để thế gian nhìn vào người linh mục mà nhận ra sự hiện hiện của Thiên Chúa”.

Đức cha Giuse còn nhắc nhở các tân chức: “Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, điều đầu tiên mà các tân linh mục phải sống là “hiếu thảo” với ông bà, cha mẹ và dòng tộc vì:

“Con chưa thành hình mắt Ngài đã nhìn thấy con” (Tv 139,16)

và “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,

dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con …

Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,

khi con được thành hình trong nơi bí ẩn” (Tv 139,13.15).

Khi con được tượng hình trong dạ, cha mẹ đã tôn trọng và phục vụ sự sống của Thiên Chúa ban cho, cha mẹ có lòng đạo đức đã cùng nhau cầu nguyện, xin Thiên Chúa thánh hóa sự sống đó như là hoa quả của hạnh phúc, mà hôm nay những bông hoa đó đã nở rộ, tỏa hương. Chính những điều đó đã nhắc nhở các tân linh mục phải ghi nhớ công ơn trọng đại này.

Đức cha lưu ý các tân chức không ngừng gắn bó với Lời Chúa:

“Lời Chúa phải trở thành lương thực nuôi dưỡng linh mục và nuôi dưỡng đoàn chiên. Người linh mục không có con đường nào khác là bước theo con đường mà chính Đức Giêsu đã đi qua. Đó là sống và chết cho tình yêu, một cái chết đau thương trên thánh giá của người tôi tớ đau khổ để trở nên muối và ánh sáng cho trần gian”.

Sau thánh lễ, gia đình và thân hữu của các tân chức cùng chung vui bữa tiệc liên hoan tại Tòa Giám mục Nha Trang.

AP. Mặc Trầm Cung
Theo WHĐ