Tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám Mục, Verbum Domini của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi các Giám Mục, hàng Giáo sĩ, các nam nữ sống đời Thánh hiến và các tín hữu giáo dân về Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.
Bản dịch của Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:
Lời Chúa tồn tại muôn đời (1 Phêrô 1,25).
Tông huấn “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI) của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI được chính thức công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2010. Tông huấn này đã được Ngài ký ngày 30 tháng 9 năm 2010, nhân lễ kính Thánh Giêrônimô, linh mục, vị Thánh bổn mạng của những người yêu mến, học hỏi, loan truyền và giảng dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh. Đây là Tông huấn được mọi thành phần Dân Chúa chờ mong sau khi có Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII về “Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội” năm 2008.
Mở đầu Tông huấn, Đức giáo hoàng muốn làm vang vọng lại cho cả Hội Thánh lời tuyên xưng đức tin cùng với tâm tình và kinh nghiệm sống từ hai ngàn năm về trước của thánh Phêrô, vị ngư phủ Galilê, người đã được Đức Giêsu Nadarét tuyển chọn và đặt làm nền tảng Hội Thánh: “Lời Chúa đời đời bền vững. Đó chính là Lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1 Pr 1,25).
Năm xưa, thánh Phêrô đã thay mặt anh em mình trong Tông đồ đoàn để công bố Tin Mừng về mầu nhiệm tử nạn-phục sinh của Đức Giêsu Nadarét (Cv 2,14-40); và lời loan báo lịch sử đó đã đem đến kết quả là “trong ngày ấy, đã có thêm lối ba ngàn linh hồn (tin vào Đức Giêsu Kitô)” (Cv 2,41 ) và từ đó số tín hữu của Chúa Kitô càng phát triển và lan rộng trên cả thế giới.
Ngày nay, Đấng kế vị thánh Phêrô, là Đức Bênêđictô XVI, sau khi đã lắng nghe ý kiến và đề nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XII, thay mặt cho tập thể Giám mục đoàn trên thế giới, nhóm họp tại Vatican, từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, tiếp tục công bố Tin Mừng về Đức Giêsu Nadarét với tựa đề “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI) cho con người đang sống những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba.
Ngài gửi Tông huấn này cho các Giám mục là những Đấng kế vị các Thánh Tông đồ, cho hàng giáo sĩ, cho các người nam nữ sống đời thánh hiến và cho các tín hữu giáo dân trong Hội Thánh. Ngài mời gọi tất cả một lòng một ý với Ngài tiếp nối sứ vụ của các Tông Đồ, lên đường đem LỜI CHÚA là ĐỨC GIÊSU KITÔ đến cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia.
Tông huấn LỜI CHÚA đưa Hội Thánh chúng ta vào một giai đoạn mới của Lịch sử cứu độ: Loan báo và tái loan báo LỜI CHÚA cho con người thời đại hôm nay.
Xin trân trọng giới thiệu bản dịch Tông huấn LỜI CHÚA của Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho mọi thành phần Dân Chúa.

Nha Trang, ngày 06 tháng 01 năm 2011
+ Giuse Võ Đức Minh
Giám Mục Giáo phận Nha Trang
Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN


_______________________________________________________


Tòa Giám Mục Nha Trang
22, Trần Phú
Nha Trang

Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2011

Kính gửi Đức Tổng Giám mục Phêrô, Chủ tịch HĐGMVN
Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục HĐGMVN

Kính thưa các Đấng,
Tông Huấn về Lời Chúa ‘’ VERBUM DOMINI ‘’ đã được Ủy Ban Kinh thánh / HĐGMVN chuyển dịch và đang in; hy vọng có thể ra mắt vào dịp Xuân mới Tân Mão.
Ủy Ban Kinh thánh ủy nhiệm cho quý Nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, Nhà sách Đức Bà Hòa Bình, số 1, Công Xã Paris, Quận 1, TP. HCM, ĐT: 08.38250745 hoặc e-mail: clarakimsoa@gmail.com ấn hành 10.000 bản và phân phối.
Kính xin các Đấng phổ biến cho quý linh mục, quý Hội Dòng tu sĩ nam nữ, quý Đại Chủng viện và tín hữu giáo dân trong quý Giáo phận.
Các Đấng có thể cho đăng ký trực tiếp nơi quý Nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản. Sách Tông Huấn sẽ được gửi đến cácTòa Giám mục.
Trước mắt, Tòa Giám mục Nha Trang đăng ký 500 bản; Tòa Giám mục Xuân lộc 500 bản.
Kính mừng tuổi mới các Đấng và kính chúc các Đấng đầy tràn hồng ân Thiên Chúa.

Cung chúc Tân Xuân Tân Mão.

+ Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang
Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN


Nguồn: WHĐ