http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/phanxico07.jpgTrong lần gặp gỡ Thánh Phanxicô vào dịp thánh nhân qua Tòa Thánh để xin phê chuẩn luật dòng Anh Em Hèn Mọn, Đức Thánh Cha thân mật hỏi ngài: "Con có bao giờ thấy Chúa chưa?" - "Con vừa thấy đêm qua." - "Người có nói gì với con không?" - "Người và con bên nhau suốt đêm không nói gì. Tuy nhiên, cứ mỗi lần con nói: 'Cha' với Người thì Người trả lời lại với con: 'con Ta'. Cứ thế, chẳng có gì hơn... cho đến khi trời sáng."


Cha - Con ta

Trong lần gặp gỡ Thánh Phanxicô vào dịp thánh nhân qua Tòa Thánh để xin phê chuẩn luật dòng Anh Em Hèn Mọn, Đức Thánh Cha thân mật hỏi ngài:

- Con có bao giờ thấy Chúa chưa?

- Con vừa thấy đêm qua.

- Người có nói gì với con không?

- Người và con bên nhau suốt đêm không nói gì. Tuy nhiên, cứ mỗi lần con nói: "Cha" với Người thì Người trả lời lại với con: "con Ta". Cứ thế, chẳng có gì hơn... cho đến khi trời sáng.

Chúa dạy con đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con: "Khi con cầu nguyện đừng lo phải nói gì. Hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha của con cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con". Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử.

Nguồn: Ngọn nến nhỏ