“Cúi xin đấng tạo thành trời đất xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả .” (Tv 133,3)

Xin gửi đến cộng đoàn chương trình phụng vụ ba ngày Xuân Tân Mão, và ngày cầu cho Bệnh Nhân - lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11-02-2011). - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -
Thứ Tư 02/02 (30 tết) LỄ GIAO THỪA

Lễ 3: 17g30 : Thánh lễ Tất niên

21g30 : Thánh lễ Giao Thừa

(Cha Bề Trên Chánh Xứ chủ lễ )
Sau Thánh lễ có hái lộc xuân

Thứ năm 03/02 (01 tết )

THÁNH LỄ TÂN NIÊN
- CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

- Lễ 1: 5g00 - Lễ 2: 6g00 - Lễ 3: 17g30

Thứ sáu 04/02 (02 tết) KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

- Lễ 1: 5g00 - Lễ 2: 6g15 (Tại Từ Đường) - Lễ 3: 17g30

Thứ bảy 05/02 (03 tết) THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

- Lễ 1: 5g00 - Lễ 2: 6g00 - Lễ 3: 17g30

Thứ sáu 11/02 : ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC (Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân)

* Các lễ sáng bình thường
* 17g30: Thánh lễ Đồng tế cầu cho các bệnh nhân