https://sites.google.com/site/josphamthao/nha-nguyen.jpg

Hãy dâng những niềm vui và nỗi buồn lên Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh, cùng chia sẻ với mọi người. Chắc chắn niềm vui sẽ lớn mãi còn nỗi buồn sẽ vơi đi, mọi người sẽ cùng cầu nguyện cho bạn ... Bạn có thể gửi ý nguyện đến email: banlesinhdaminh@yahoo.com hoặc click vào đây!

Ước mong Chúa sẽ nhận lời chúng ta.