http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/494c9c09_merry-christmas.jpgNoel về, Noel về, nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. Noel về, Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an dào dạt trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành. Niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông. Đêm an bình, đêm hy vọng, Ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời, muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, này Bé Thơ chính Chúa đã tặng ban ...

Ca khúc: Noel về
Sáng tác: Lm Nguyễn Duy
Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng


http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/494c9c09_merry-christmas.jpg


1.
Noel về, Noel về, nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ.
Noel về, Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.
Noel về, Noel về, nguồn bình an dào dạt trên dương thế.
Chúa xuống trần đem ơn lành. Niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông.

2.
Đêm an bình, đêm hy vọng, Ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin.
Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu.
Qua bao đời, muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế.
Nay con người đã thấy rồi, này Bé Thơ chính Chúa đã tặng ban.

3.
Say ân tình, con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh.
Cho con hiểu giữa cảnh đời, dù đổi thay luôn son sắt niềm tin.
Xin soi đường như sao lạ, dìu con đi về trời cao yêu dấu.
Tri ân Ngài đã xuống trần, để dẫn con lên Quê Hương trường sinh.

ĐK:
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng Sinh trong đêm say hồng ân.
Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.