http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/Feliz-Navidad-Texto-Imagen-Osos-Ani.gifFeliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of our heart... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año y Felicidad...

Ca khúc: Feliz Navidad

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/Feliz-Navidad-Texto-Imagen-Osos-Ani.gif
Hồng Ngọc - Đàm Vĩnh Hưng
Boney M

Đại Nhân - Chí Thiện - Hòa Mi - Băng Di