http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/haidongsieuam.jpgDù cho mùa Giáng sinh còn tới sáu tháng nữa, nhưng một chiến dịch quảng cáo Giáng Sinh đã rầm rộ bắt đầu với một biểu tượng mới mẻ chưa tùng thấy: Cảnh một thai nhi còn ở trong lòng mẹ, chụp hình nhờ siêu âm, gọi là ‘Chúa Hài Đồng Siêu Âm’, thiết kế do tổ chức ChurchAds.net, với một chú thích như sau:” Ngài đang tới, Giáng Sinh là của Chúa Cứu Thế”. Lập tức các nhóm phò phá thai và vô thần phản đối ầm ĩ.

Biểu tượng mới của mùa Giáng Sinh
Chúa Hài Đồng Siêu Âm


http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/haidongsieuam.jpgDù cho mùa Giáng sinh còn tới sáu tháng nữa, nhưng một chiến dịch quảng cáo Giáng Sinh đã rầm rộ bắt đầu với một biểu tượng mới mẻ chưa tùng thấy: Cảnh một thai nhi còn ở trong lòng mẹ, chụp hình nhờ siêu âm, gọi là ‘Chúa Hài Đồng Siêu Âm’, thiết kế do tổ chức ChurchAds.net, với một chú thích như sau:” Ngài đang tới, Giáng Sinh là của Chúa Cứu Thế”

Lập tức các nhóm phò phá thai và vô thần phản đối ầm ĩ.

ChurchAds.net là một tổ chức quảng cáo cho một tổ hợp gồm nhiều giáo phái khác nhau như Anh giáo, Methodist và Baptist trên thị trường Anh Quốc. Giáo hội Công giáo không tham gia tổ hợp này.

Ước tính quảng cáo của họ sẽ phân phối tới trên 40 triệu người trong mùa Giáng sinh.

Phó giám đốc của ChurchAds.net là Mike Elms tuyên bố, "Khởi đầu thì chúng tôi chỉ muốn loan truyền rằng mùa Giáng sinh khởi đầu là vì Chúa Kitô và Chúa hài đồng đang trên đường đi tới. Sau đó, chúng tôi nghĩ rằng dùng hình ảnh siêu âm thì rất hiện đại và là một thông điệp phù hợp của ngày giáng sinh. Chúng tôi vẽ thêm vào một vòng hào quang để gợi nên cái ý tưởng thần học là Chúa Giêsu có đầy đủ hai tính, tính Thiên Chúa và tính Lòai Người ta. "

Những tổ chức thế tục và phò phá thai như tổ chức Britain’s National Secular Society (NSS) đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với chiến dịch và chụp mũ nó là có "động cơ chính trị" và "ngây thơ"."Những hình ảnh như thế là rõ ràng là của nhóm phò sự sống và không phù hợp với tinh thần hòa bình của ngày giáng sinh. Họ nên trở về với các hình ảnh thiên thần và máng cỏ ", theo lời của ông Terry Sanderson của NSS.

Nhưng một tổ chức phò sự sống của Tây Ban Nha là HazteOir.org thì cho rằng chiến dịch này đột xuất như là "một bộ phim kinh dị" cho ngành công nghiệp phá thai.

"Có lẽ ngành công nghiệp phá thai lo ngại rằng chiến dịch này có thể thành công hơn họ. Ví dụ, hãng Marie Stopes International (một công ty chịu trách nhiệm cho khoảng 65.000 ca phá thai hàng năm) cũng bắt đầu dùng quảng cáo trên truyền hình để thúc đẩy phá thai như là một sản phẩm phổ biến, và đã bị phản đối mạnh mẽ. "

Ông John Smeaton của Hiệp hội Anh bảo vệ các thai nhi (England’s Society for the Protection of the Unborn Child) cũng hoan nghênh pha quảng cáo mặc dù hội của ông không dự phần trong chiến dịch.

"Pha quảng cáo này đã khẳng định một điều quan trọng là Chúa Giêsu đã là một con người trước khi được sinh ra," ông nói. "Thật là đúng đắn khi họ vẽ một vòng sáng quanh đầu của bào thai. Một cụm tế bào hay một cục thịt thì không bao giờ có hào quang như thế cả. Đây rõ ràng không phải là một cụm tế bào nhưng là một con người và nó chỉ xảy ra với Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Người. "

"Đây là một sự khẳng định rằng các thai nhi có sẵn tính nhân loại," Smeaton nói thêm. "Đó là một xác tín rất, rất mạnh mẽ và sẽ tạo được một tiếng vang trong quảng đại quần chúng."

Chiến dịch sẽ chính thức bắt đầu vào 06 tháng 12 năm 2010, nhưng những tài liệu về "Chúa Giêsu Siêu Âm” đã bắt đầu được lan tải.

Trần Mạnh Trác